Narreguld: En kritisk undersøgelse af computere i barndommen

Denne rapport udsprang af et møde i Spring Valley, New York i februar 1999 – i forbindelse med grundlæggelsen af den amerikanske afdeling af ‘Alliance for Childhood’ (Den Fri Alliance for Barndommens Bevarelse).

Alliancen er en international bestræbelse blandt undervisere, læger og andre, som er dybt bekymrede for børns velfærd i dag, og som mener at kun ved at arbejde sammen i en bredt funderet koalition mellem enkeltpersoner og organisationer, kan man gøre en væsentlig forskel i børnenes liv.

Vore grundlæggende overbevisninger og anliggender er som følger:

 


Barndommen er en afgørende livsfase og må beskyttes for at opleves til fulde. Den bør ikke forhastes.
Ethvert barn fortjener dyb respekt som individ. Den enkelte har behov for hjælp til at udvikle sine egne unikke evner og til at finde måder at indflette disse i en sund social sammenhæng.
Nutidens børn lever under voldsomt pres og lider i stigende grad af sygdomme som allergier, astma, hyperaktive forstyrrelser, depression og autisme. Denne stresstilstand må lettes.

Et opfølgende møde blandt Alliancens partnere og venner med ekspertise indenfor området børn og computere rejste yderligere, mere udtalte bekymringer. De fornemmede, at fordelene ved computere til børn i for- og grundskole var stærkt overdrevne. De havde en mistanke om, at der ikke blev korrekt redegjort for omkostningerne – i form af økonomiske udgifter, tabet af kreative ‘hands-on’-indlæringsmuligheder og den forvoldte skade på børns fysiske og følelsesmæssige helbred. De besluttede sig for at undersøge og dokumentere kendsgerningerne og at offentliggøre resultaterne. Denne rapport er frugten af denne indsats.

Gennem det forløbne år har en række personer arbejdet hårdt for at forberede denne rapport, specielt Colleen Cordes, tidligere journalist indenfor videnskabs- og teknologipolitik på Chronicle of Higher Education, og Edward Miller, tidligere redaktør for Harvard Education Letter. Vi er dem dybt taknemmelige og takker ligeledes de, der har bidraget til denne rapport med deres fortrinlige arbejde.

I denne rapport fokuserer vi på børn i den tidlige barndom og grundskolen, eftersom forskningsmateriale viser, at der er få fordele ved computere i denne periode. Der skal stadigvæk arbejdes en del med spørgsmålet om, hvorledes man sikkert og effektivt introducerer computere til ældre elever. Vi modtager med glæde en mulighed for at arbejde sammen med andre grupper og enkeltpersoner, der er interesserede i disse spørgsmål.

Håbet er, at denne rapport, gennem en omfattende udbredelse, vil resultere i en åben og livlig debat. Demokratiet trives, når sociale forandringer ledsages af offentlig debat, hvor alle synsvinkler udforskes. I dette tilfælde har det været så alment antaget, at computere er grundliggende for barndommen, at der næsten ikke har været nogen offentlig debat. Vi håber, at denne rapport vil stimulere samtalen og føre til en sundere og mere velovervejet politik omkring brug af computere i barndommen.

Joan Almond,

amerikansk koordinator

Alliance for Childhood.

 Oversætternes bemærkning

Vi er blevet bedt om at holde os til forlæggets tone og formuleringer, selvom den ind imellem noget følelsesladede udtryksmåde i den amerikanske udgave kan virke fremmed og usaglig i en dansk oversættelse og derved til tider synes at tilsløre det egentlige budskab.

Vi vil gerne sige Jan Magnussen og Merethe Siim Magnussen tak for deres hjælp og korrekturlæsning.

 

Else Valsgaard Kofod og Michael Tækker Brinch

 

 Anerkendelse

Den Fri Alliance for Barndommens Bevarelse takker følgende personer for deres hjælp med at gennemlæse, redigere og skrive enkeltstående afsnit eller kapitler af denne rapport: Dr. Jeffrey Anshel, forfatter af Visual Ergonomics in the Workplace; Alison Armstrong, medforfatter af The Child and the Machine: How Computers Put Our Children’s Education at Risk; C. A. Bowers, uddannelsesprofessor emeritus på Portland State University; Dr. Edward Godnig, forfatter af Computers and Visual Stress: Staying Healthy; Story Landis, seniorforsker på afdelingen for neurologiske forstyrrelser på U.S. National Institute of Neurological Disorders and Stroke; Jeffrey Kane, undervisningsdekan på C.W. Post Campus of Long Island University; Lowell Monke, adjungeret professor i undervisning på Wittenberg University; Kate Moody, administrerende direktør for The Open Gates Dyslexia Program på den medicinske afdeling af The University of Texas, Galveston; Douglas Noble, forfatter af The Classroom Arsenal: Military Research, Information Technology, and Public Education; Mimi Noorani fra Alliance for Childhood; David Orr, formand for The Department of Environmental Studies på Oberlin College; Stephen Talbott, redaktør på NetFuture, et online-nyhedsbrev om teknologi og menneskeligt ansvar; Langdon Winner, professor i politisk videnskab på The Department of Science and Technology Studies på Rensselaer Polytechnic Institute. Alliancen vil også gerne takke Matt Wasniewski, Kim Kash og Patti Regan for deres korrekturlæsning af rapporten.